عکسی از کودکی نادر سلیمانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.کودکی نادر سلیمانی کچل است.