عکسی از نفیسه روشن و دوست خوشتیپش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نفیسه روشن و دوست صمیمی اش.نفیسه روشن و دوست عزیزش.نفیسه روشن و دوست زیبایش.