عکسی از دورهمی نفیسه روشن و دوستانش در شیراز که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نفیسه روشن و دوستانش در رستوران هستند.نفیسه روشن و دوستانش شاد هستند.نفیسه روشن و دوستانش صمیمی هستند.