عکسی از ظاهر جدید بهاره افشاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ظاهر جدید بهاره افشاری شیک است.ظاهر جدید بهاره افشاری متفاوت است.ظاهر جدید بهاره افشاری زیباست.