عکسی از خاطره بازی ویشکا آسایش با دراکولایی ها که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ویشکا آسایش بازیگر دراکولاست.ویشکا آسایش بازیگر مشهور است.ویشکا آسایش بازیگر قدیمی است.