عکسی از ویشکا آسایش و دوست قهرمانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ویشکا آسایش و دوست قهرمانش در کنار هم هستند.عکس ویشکا آسایش و دوست قهرمانش در شب است.ویشکا آسایش و دوست قهرمانش با لباس زمستانی هستند.