عکسی از بازی بهنوش بختیاری با کودکان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بهنوش بختیاری بازیگر مشهور است.بهنوش بختیاری با کودکان است.بهنوش بختیاری در حال بازی است.