عکسی از بهنوش بختیاری و دوستانش در رستوران که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بهنوش بختیاری و دوستانش در ضیافت شام هستند.بهنوش بختیاری و دوستانش در کنار هم هستند.بهنوش بختیاری و دوستانش صمیمی هستند.