عکسی از سارا منجزی پور و برادرش در ماشین که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سارا منجزی پور و برادرش در کنارهم هستند.سارا منجزی پور و برادرش شبیه هستند.سارا منجزی پور و برادرش صمیمی هستند.