عکسی از منوچهر هادی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. منوچهر هادی کارگردان مشهور است. منوچهر هادی همسر یکتا ناصر است. منوچهر هادی کارگردان سریال گیسو است.