عکسی از بوسه منوچهر هادی و همسرش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.منوچهر هادی و همسرش یکتا ناصر.منوچهر هادی و همسرش یک دختر دارند.منوچهر هادی و همسرش همکار هستند.