عکسی از رامین راستاد بر سر مزار علی انصاریان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رامین راستاد بازیگر معروف است.رامین راستاد بازیگر قدیمی است.رامین راستاد دوست علی انصاریان بوده است.