عکسی از رامین راستاد داغدار که برای درگذشت خاله اش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رامین راستاد داغدار خاله اش است.رامین راستاد داغدار است.