عکسی جدید از مریم مومن در ماشینش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس مریم مومن در ماشینش سیاه سفید است.مریم مومن در ماشینش با عینک است.مریم مومن در ماشینش نشسته است.