عکسی از تیپ ساده هانیه غلامی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ ساده هانیه غلامی شیک است.تیپ ساده هانیه غلامی ساده است.تیپ ساده هانیه غلامی زیباست.