عکسی از هانیه غلامی در پارک که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.هانیه غلامی در پارک تنهاست.هانیه غلامی در پارک با لباس ساده است.هانیه غلامی در پارک قدم میزند.