عکسی از گشت و گذار متین ستوده و دوستش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.متین ستوده و دوستش صمیمی هستند.متین ستوده و دوستش در کنارهم هستند.متین ستوده و دوستش در خیابان هستند.