عکسی از متین ستوده در کنار دوستش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.متین ستوده در کنار دوستش نشسته است.متین ستوده در کنار دوستش که باهم صمیمی هستند.متین ستوده در کنار دوستش با تیپ تابستونی.