عکسی از مازیار فلاحی در جنگلی زیبا که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مازیار فلاحی در جنگلی زیبا نشسته است.مازیار فلاحی در جنگلی زیبا است.