عکسی از تیپ جدید داریوش سلیمی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ جدید داریوش سلیمی شیک است.تیپ جدید داریوش سلیمی خاص است.تیپ جدید داریوش سلیمی ساده است.