عکسی از استایل متفاوت داریوش سلیمی در کنار کامران تفتی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس استایل متفاوت داریوش سلیمی سیاه سفید است.استایل متفاوت داریوش سلیمی با کلاه است.استایل متفاوت داریوش سلیمی خاص است.