عکسی از مهران رنجبر عزادار برای درگذشت مادرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مهران رنجبر عزادار مادرش شد.مهران رنجبر عزادار است.