عکسی رویایی از هانیه توسلی  که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.هانیه توسلی بازیگر قدیمی است.هانیه توسلی بازیگر مشهور است.هانیه توسلی بازیگر زخم کاری است.