عکسی از بی حوصلگی های علی ضیا که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی ضیا با تی شرت سفید است.علی ضیا در اتاقش است.علی ضیا مجری مشهور است.