عکسی از علی پهلوان در خانه شیکش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی پهلوان در خانه شومسنه دارد.علی پهلوان در خانه با لباس راحتی است.علی پهلوان در خانه در خارج از کشور است.