می‌گفتی که هراسون شدی از بی اعتنایی

یا از سادگیای اول هر آشنایی

می‌گفتی که چطور ازت یه بازیچه می‌ساختن

اونایی که “به‌ظاهر” دل به عشق تو می باختن

می‌گفتی و منم چشمامو رو حرفات می‌بستم

بعضت می‌شکست و با تو من هم می‌شکستم... کی بجز من - شعر و آهنگ نینف امیرخاص از آلبوم: بی‌تو با‌تو