عکسی از جواد عزتی روی فرش قرمز که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.جواد عزتی روی فرش قرمز ایستاده است.جواد عزتی روی فرش قرمز  با کت و شلوار است.جواد عزتی روی فرش قرمز  با عینک آفتابی است.