عکسی جدید از ارسلان قاسمی با سگش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس ارسلان قاسمی با سگش سیاه سفید است.ارسلان قاسمی با سگش در آسانسور است.