عکسی از ارسلان قاسمی و سگش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.ارسلان قاسمی و سگش بامزه است.ارسلان قاسمی و سگش دوستداشتنی است.