عکسی از جواد عزتی و همبازی افغانی اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.جواد عزتی بازیگر مشهور است.جواد عزتی بازیگر حرفه ای است.جواد عزتی بازیگر زخم کاری است.