عکسی از جواد عزتی و عباس جمشیدی فر در گذر زمان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.جواد عزتی و عباس جمشیدی فر در سه دنگ سه دنگ همبازی بودند.جواد عزتی و عباس جمشیدی فر در زخم کاری همبازیند.جواد عزتی و عباس جمشیدی فر بازیگران مشهورند.