عکسی از سینا مهراد و مادرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سینا مهراد و مادرش در کنار هم هستند.سینا مهراد و مادرش شبیه هستند.