عکسی از بهنوش بختیاری در کنار محمدرضا فروتن که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بهنوش بختیاری بازیگر مشهور است.بهنوش بختیاری بازیگر قدیمی است.بهنوش بختیاری با محمدرضا فروتن دوست است.