عکسی از تیپ تابستونی بهنوش بختیاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ تابستونی بهنوش بختیاری زیباست.تیپ تابستونی بهنوش بختیاری ساده است.تیپ تابستونی بهنوش بختیاری شیک است.