عکسی از گریه های اشکان خطیبی در خاتون که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.اشکان خطیبی در خاتون بازی میکند.اشکان خطیبی در خاتون نقشی متفاوت دارد.اشکان خطیبی در خاتون گریمی متفاوت دارد.