عکسی از اشکان خطیبی و مهران غفوریان در پشت صحنه خاتون که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.اشکان خطیبی و مهران غفوریان دوست هستند.اشکان خطیبی و مهران غفوریان صمیمی هستند.اشکان خطیبی و مهران غفوریان همبازی هستند.