عکسی جدید از الهام حمیدی در آغوش همسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.الهام حمیدی بازیگر مشهور است.الهام حمیدی با عینک است.الهام حمیدی یک پسر دارد.