عکسی جدید از الهام حمیدی و شوهرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.الهام حمیدی و شوهرش یک پسر دارند.الهام حمیدی و شوهرش با لباس مشکی هستند.الهام حمیدی و شوهرش چند سال است ازدواج کرده اند.