عکسی از گلزار و دوستش سینا خان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گلزار و دوستش صمیمی هستند.گلزار و دوستش در آغوش هم هستند.گلزار و دوستش شاد هستند.