عکسی از  گلزار با دوستش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.  گلزار با دوستش صمیمی است.  گلزار با دوستش در حال تفریح است.عکس  گلزار با دوستش است.