عکسی از بوسه اشکان خطیبی و بازیگر مشهور که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بوسه اشکان خطیبی با مهران غفوریان است.بوسه اشکان خطیبی در اتاق گریم است.بوسه اشکان خطیبی در پشت صحنه سریال خاتون است.