عکسی از میلاد کی مرام و علی ضیا در زمین تنیس که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.میلاد کی مرام و علی ضیا در حال ورزش هستند.میلاد کی مرام و علی ضیا با لباس ورزشی هستند.میلاد کی مرام و علی ضیا با دوستشان هستند.