عکسی از نفیسه روشن در آغوش بازیگر مشهور که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نفیسه روشن با نسرین مقانلو است.نفیسه روشن با مانتو قرمز است.نفیسه روشن بازیگر معروف است.