عکسی از نفیسه روشن ‌در پشت صحنه کار جدیدش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نفیسه روشن با همکارانش است.نفیسه روشن بازیگر مشهور است.نفیسه روشن خوشحال است.