عکسی از شهرام قائدی و دوستش در ویلا که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. شهرام قائدی و دوستش صمیمی هستند. شهرام قائدی و دوستش در کنار هم هستند. شهرام قائدی و دوستش شاد هستند.