عکسی از مریم‌ معصومی در ماشینش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مریم‌ معصومی در ماشینش با عینک آفتابی است.مریم‌ معصومی در ماشینش با مانتو آبی است.مریم‌ معصومی در ماشینش است.