عکسی از مریم معصومی در حیاط خانه ویلایی اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مریم معصومی در حیاط خانه نشسته است.مریم معصومی در حیاط خانه گل زیبا دارد.مریم معصومی در حیاط خانه با مانتو سفید است.