عکسی از ویلای استخردار بهنوش بختیاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ویلای استخردار بهنوش بختیاری شیک است.ویلای استخردار بهنوش بختیاری خاص است.ویلای استخردار بهنوش بختیاری بزرگ است.