عکسی از سفر بهاره رهنما و دوستش به قشم که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بهاره رهنما و دوستش در مسافرت هستند.بهاره رهنما و دوستش در کنار هم هستند.بهاره رهنما و دوستش صمیمی هستند.