عکسی از بهاره رهنما و دوستش در یک گالری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بهاره رهنما و دوستش صمیمی هستند.عکس بهاره رهنما و دوستش سلفی است.بهاره رهنما و دوستش در کنارهم هستند.